Sikkerhetsdatablader

Tingstad AS har avtale med ECOonline om distribusjon og oppdatering av sikkerhetsdatablader. Gjennom søkesidene vil du alltid få siste og oppdaterte sikkerhetsdatablader.

Databasen har i tillegg for en del av artiklene: Transportdokumenter, FDV-dokumentasjon og mulighet for utskrift av egne merke etiketter. Når man for eksempel tapper et kjemikalie over på egne kanner, så skal disse faremerkes som originalemballasjen.

Som bruker av kjemikalier har ditt firma en forpliktelse til å utføre en risikovurdering i forbindelse med bruk, og der hvor det er mulig søke å redusere risikoen både for ytre og indre miljø. I enkleste forstand kan dette for eksempel være å bruke den type hansker som sikkerhetsdatabladet beskriver, og dokumentere denne aktiviteten som et risikoreduserende tiltak. Og vi anbefaler oppfølgingsverktøyet, ECO Archive, til ECOonline for dokumentasjon og oppfølging av eget stoffkartotek.

Spør oss om risikoreduserende alternativer.